Predavatelji na Sodobno insolvenčno pravo konferenca
doc. dr. Jaka Cepec

doc. dr. Jaka Cepec

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

odvetnik Marko Zaman

odvetnik Marko Zaman

vrhovni sodnik Vlado Balažic

vrhovni sodnik Vlado Balažic

višja sodnica Mateja Levstek

višja sodnica Mateja Levstek

Maja Lajevec

Maja Lajevec

Peter Lipoglavšek

Peter Lipoglavšek

višji sodnik dr. Damjan Orož

višji sodnik dr. Damjan Orož

prof. dr. Renato Vrenčur

prof. dr. Renato Vrenčur