Program
PRVI DAN: Postopki prestrukturiranja
(4. februar 2021)
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:10Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
9.10 - 9:55Poslovnofinančna izhodišča zunajsodnega prestrukturiranja, Tilen Vahčič
9:55 - 10:40Zunajsodno prestrukturiranje (MRA), odvetnik Urh Šuštar
10:40 - 11:00Odmor
11:00 - 11:45Sodobni model prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave v luči Direktive (EU) 2019/1132,
dr. Nina Plavšak
11:45 - 12:30Posodobljena vloga in naloge upravitelja in upniškega odbora, odvetnik Marko Zaman
12:30 - 13:30Kosilo
13:30 - 14:15»Pre-packs« v postopkih prestrukturiranja, doc. dr. Jaka Cepec
14:15 - 15:15Okrogla miza: ZA in PROTI uvedbi »pre-packs« v slovensko ureditev, vodi dr. Nina Plavšak, sodelujejo
vsi predavatelji sekcije
15:15 - 15:45Odgovori na vprašanja udeležencev
DRUGI DAN: Stečajni postopki
(5. februar 2021)
9:00 - 9:30»Slabe prakse« pri prodajah v stečaju in kako jih izboljšati, dr. Nina Plavšak
9:30 - 9:40Predstavitev elektronskih licitacij v sistemu e-Borza
9:40 - 10:00Odmor
10:00 - 10:45Razporeditev stroškov na splošno in posebne stečajne mase, doc. dr. Gregor Dugar
10:45 - 11:30Stroški in potroški v postopku osebnega stečaja, sodnik dr. Damjan Orož
11:30 - 11:40Odmor
11:40 - 12:25Zaseg dobroimetja na denarnih računih v postopku osebnega stečaja, Maja Lajevec
12:25 - 13:25Odgovori na vprašanja udeležencev