Program na Sodobno insolvenčno pravo konferenca
PRVI DAN - 24. marec 2022
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:10Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
9.10 - 9:55Uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku, prof. dr. Renato Vrenčur
9:55 - 10:40Razdelitev posebne mase in »konkurenca« ločitvene in izločitvene pravice – študija primera, odvetnik Marko Zaman in odvetnik Peter Lipoglavšek
10:40 - 11:00Odmor
11:00 - 11:45Učinki postopkov zaradi insolventnosti na položaj poroka, dr. Nina Plavšak
11:45 - 12:30Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah dopoldanske sekcije
12:30 - 13:30Odmor
13:30 - 14:15Pravila o povračilu stroškov pravdnega postopka v stečajnem postopku, vrhovni sodnik Vlado Balažic
14:15 - 15:15Učinki poenostavljene prisilne poravnave na zavarovane terjatve, višji sodnik dr. Damjan Orož
15:15 - 15:45Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah popoldanske sekcije
DRUGI DAN - 25. marec 2022
9:00 - 9:45Novejša sodna praksa o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj, višja sodnica Mateja Levstek
9:45 - 10:30Poti in stranpoti odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja, Maja Lajevec
10:30 - 11:00Učinek postopka za razlastitev na stečajni postopek, dr. Nina Plavšak
11:00 - 11:30Razprava in odgovori na vprašanja o obeh temah
11:30 - 11:45Odmor
11:45 - 12:30Pravica dolžnika do doma v postopku izvršbe in stečaja, prof. dr. Jaka Cepec
12:30 - 14:00OKROGLA MIZA: Učinkovitost postopkov izvršbe in stečaja
vodi: dr. Nina Plavšak
udeleženci: vrhovni sodnik Vlado Balažic, prof. dr. Jaka Cepec, višji sodnik dr. Damjan Orož, Maja Lajevec, odvetnik Marko Zaman